Ispis

Glasnik škole 1

Specifičnosti nastavnog programa

Izbor nastavnih sadržaja u waldorfskim školama ne temelji se na zahtjevima određenog društva ili vremena. Odlučujuće je sljedeće pitanje:

Kako pomoći djetetu ili mladom čovjeku da optimalno razvije svoje individualne sposobnosti?

Zbog toga nastavni plan prati razvoj učenika te se određene teme u razredima obrađuju različito od državnih škola. Npr. u 1. razredu waldorfskih škola uče se sve četiri računske radnje, dok se u državnim školama množenje i dijeljenje uči tek u drugom razredu. U waldorfskoj školi pisana se slova uče tek u drugom razredu, a u državnoj u prvom. Prvo učenje o razlomcima je u waldorfskoj školi u 4.razredu, a u državnoj u petom…

Svi predmeti su jednakovrijedni. Usvajanje znanja i kognitivna kompetencija imaju jednaku važnost kao i praktične i umjetničke sposobnosti. Širok spektar nastavnih predmeta suočava sve učenike s različitim zahtjevima i uči ih s njima se nositi. Učenik može uočiti svoje snage i poraditi na svojim slabostima.

Svi učenici, dječaci kao i djevojčice, uče plesti, svirati blok-flautu, obrađivati drvo, kovati itd. Nastava i nastavni plan time dobivaju na obimu, ali se ovim lijepim i svrsishodnim aktivnostima razvijaju i volja i navike. Obveznoj nastavi pripadaju osim već poznatih predmeta:

§ euritmija (od 1. razreda),

§ dva strana jezika od 1. razreda, a od 5. još jedan izborni,

§ ručni rad (od 1. razreda),

§ sviranje instrumenata (od 1. razreda),

§ vrtlarstvo i zanatstvo (od 5. razreda),

§ crtanje oblika (od 1. do 4. razreda, prethodnica geometrije),

§ zbor/orkestar.

Kako je izbor sadržaja u svim predmetima određen specifičnim problemima vezanim uz uzrast djece, tako se nude optimalne mogućnosti za korelaciju u nastavi odnosno svi su predmeti smisleno povezani.

Određene nastavne teme djelomično se obrađuju ranije, a djelomično kasnije u odnosu na državne škole, što smo već spomenuli. S obzirom na to, zajedničko testiranje učenika istih razreda državnih i waldorfskih škola te njihova usporedba nemaju uvijek smisla. No, istraživanja pokazuju da su uspjesi waldorfskih učenika na kraju školovanja u najmanju ruku jednaki onima u državnim školama. Takve primjere imamo već i u susjednim državama Sloveniji i Mađarskoj gdje učenici nakon 8. razreda polažu maturu.

Nastavni plan i program u Hrvatskoj donijelo je Ministarstvo prosvjete i športa RH 1999. godine. Naša škola radi po tom programu.

Raznolikost odgoja kroz pokret

Tjelesna i duševna pokretljivost čine temelj za razvoj duhovne pokretljivosti. Zbog toga se odgoju kroz pokret u waldorfskim školama pridaje velika važnost i ne ograničava se samo na nastavu tjelesne i zdravstvene kulture.

U nižim razredima svakodnevna nastava, kao i mnogi stručni predmeti, započinju ritmičkim vježbama. Za vrijeme velikog odmora često se nude igre uz mnogo pokreta koje vode nastavnici nižih razreda ili stariji učenici.

U euritmiji, koja je obvezni predmet u svim razredima, glazba i govor izražavaju se kroz pokrete tijela. To je umjetnost razvijena upravo u waldorfskoj pedagogiji.

Na mnogim su waldorfskim školama proteklih godina osnovane cirkuske grupe koje na razigrani način izražavaju radost tjelesnom pokretljivošću. Na nekim školama nastava cirkusa (žongliranje, hodanje na štulama, hodanje na lopti itd.) spada u određenim razredima u obvezne predmete.

U mnogo škola nudi se nastava plesa (klasičnog, modernog ili folklornog) za cijeli razred ili kao izborni predmet.

Cjelokupna nastava pokreta je tako izgrađena da različite djelatnosti koje se uvježbavaju u obimnom umjetničko-zanatskom području predstavljaju zdrav temelj za razvoj različitih inteligencija pokreta. Križni pokreti i prožimanja kod pletenja, tkanja i vezenja ocrtavaju se npr. i kod crtanja pletera. Oni potiču matematičko shvaćanje i kasnije olakšavaju predočavanje kompleksnih matematičko-geometrijskih procesa prožimanja.

K tome još dolazi i nastava tjelesne i zdravstvene kulture. U prva dva razreda ona se naziva i igranje jer je sadržaj protkan maštovitim pričama i igrama za djecu. U nastavi tjelesnog odgoja na prvom mjestu ne stoji postizanje vrhunskih rezultata kroz specijalizaciju, već izgrađivanje harmonične sposobnosti za pokret. U višim razredima učenici sudjeluju u različitim sportskim disciplinama, a peti razredi sudjeluju na Olimpijadi 5. razreda u Austriji.

U sljedećem broju: Individualni pristup učeniku

Uspjeh bez brojčanih ocjena

 

 

Naša Facebook stranica

youtube-logo-57