Ispis

1slike
 

Povijest 

Osnovna waldorfska škola u Rijeci je osmogodišnja osnovna škola koja radi po Nastavnom planu i programu waldorfske škole u Hrvatskoj kojeg je donijelo Ministarstvo Prosvjete i športa. Osnovalo ju je 2000.godine Društvo prijatelja waldorfske pedagogije, udruga građana, koja je osnivač i Waldorfskog dječjeg vrtića Mala vila. Zadatak udruge je promicanje i razvoj waldorfske pedagogije u Županiji primorsko-goranskoj.

Škola je počela radom u rujnu 2000. g. s prvim i drugim razredom. Svake godine upisuje se novi prvi razred, a u školskoj godini 2004/2005. pohađa je 70 učenika u razredima od 1. do 6.

Učitelji u waldorfskoj školi su prosvjetni djelatnici s visokom stručnom spremom koji imaju još i specijalističko obrazovanje za waldorfskog učitelja potignuto pri jednoj od nadležnih waldorfskih institucija za obrazovanje waldorfskih učitelja u svijetu.

Nastavni plan

Nastavni plan i program Škole je orijentiran na razvoj djetetovih raznovrsnih sposobnosti; prati tjelesni, emocionalni i moralni razvoj djeteta. O samom programu više u odjeljcima O pedagogiji i O programu. Uvodno napominjemo da se od stranih jezika uče engleski i njemački od prvog razreda, dva školska sata tjedno.

Stručni savjetnik Škole za waldorfsku pedagogiju je gospodin Godi Keller iz Norveške.Škola surađuje s više waldorfskih škola u svijetu. Partner škola je waldorfska škola iz Dietzenbacha u Njemačkoj.

Učenici se mogu opredijeliti za sljedeće programe izborne nastave:

  • sviranje violine, sviranje klavira
  • učenje talijanskog jezika od 5.razreda

Školarina 

Mjesečna cijena školarine za razrede od 1. do 5. iznosi 1.150,00 kn, a za razrede od 6. do 8. iznosi 1.250,00 kn. Školarina se plaća tijekom svih 12 mjeseci godišnje.
Trenutno naša Škola financira se iz više izvora:60% od školarina koji plaćaju roditelji, 15% od nadležnog Ministarstva, 12% od Grada Rijeke, 5% od Primorsko-goranske županije i 8% od donacija. Ekonomska školarina u našoj školi je u visini ekonomske školarine državnih osnovnih škola.
U slučaju nemogućnosti plaćanja punog iznosa školarine, roditelji se mogu obratiti u tajništvo škole radi dogovora o pronalaženju načina subvencije školarine. Roditelj može i sam pronaći sponzora te se školarina tada umanjuje za dobiveni mjesečni iznos sponzorstva.
U slučaju promjene okolnosti koje su postojale u vrijeme zaključivanja ugovora (izvanredne i nepredvidive okolnosti), Škola ima pravo izmijeniti iznos školarine tijekom školske godine. O izmjeni visine školarine, Škola je obvezna pisanim putem izvijestiti roditelja.

Nastava se odvija se jednoj smjeni s početkom u 8 sati. Od 7 do 8 sati organizirano je jutarnje dežurstvo tako da učenici mogu doći u školu već u 7 sati.

Produženi boravak

Produženi boravak organiziran je svakim radnim danom od 11:55 do 16:30 sati.
Nakon nastave učenici ručaju, a zatim nakon kratkog odmora i slobodne igre pišu domaće uratke.
Boravak na otvorenom omogućen je svakodnevno u parku i na školskom igralištu.
Produženi boravak nije uračunat u cijenu školarine i zasebno se plaća. Dnevno korištenje produženog boravka što uključuje cijenu ručka i užine iznosi dnevno 30,00 kn.
Moguće je pretplatiti se samo na ručak za djecu koja ne ostaju u produženom boravku.
Cijena ručka iznosi 20,00 kuna.
Grad Rijeka financira rad učiteljice u  produženom boravku.

Uplate za produženi boravak se obavljaju na račun škole broj HR6523400091110039317 i to najkasnije do 21. u mjesecu za prethodni mjesec prema obračunu nazočnosti učenika.

Izvannastavne aktivnosti

U sklopu produženog boravka i izvan njega ponuđene su aktivnosti:
- sviranje violine pod vodstvom dugogodišnjeg vanjskog suradnika škola prof. violine

- capoeira pod vodstvom članova udruge Capoeira Rijeka
- šah pod vodstvom Šahovskog kluba Junior Rijeka

Prehrana u školi

U školi su u ponudi tri obroka:

-          marenda 9:50 – 10:15 (naručuje se kod PIK d.d. Rijeka)

-          ručak: 12.00 – 13.00

-          užina: 15.30

Topli obrok i užina pripremaju se u kuhinji Waldorfskog dječjeg vrtića, u istoj zgradi.
Prehrana je laktovegetarijanska. Posebno se pazi na korištenje sezonskih namirnica, organskog uzgoja od lokalnih proizvođača, kao i na način pripreme.

Ako dijete kontinuirano boravi u produženom boravku, za dana njegove odsutnosti potrebno je odjaviti ručak kuharici u vrtiću do 9 sati.
Također, kod povremenog boravljenja u produženom, potrebna je prijava ručka u vrtićkoj kuhinji do 9 sati za dane nazočnosti.

 

 

 

 o-skoli-3

Naša Facebook stranica

youtube-logo-57