Upisi u vrtić za 2022./2023.

Odlukom Upravnog vijeća, u pedagošku godinu 2022./2023. Waldorfski dječji vrtić Mala vila upisuje 12 djece u redoviti cjelodnevni 10-satni program starije jasličke skupine (od navršene druge do treće godine […]