Školski odbor Osnovne waldorfske škole u Rijeci donio je godišnji Kurikulum i Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.

Detaljnu razradu pedagoških ciljeva, metoda i aktivnosti pogledajte izravno u dokumentima:

Kurikulume i Planove prethodnih godina, kao i ostale dokumente važne za pravilno funkcioniranje škole pogledajte pod Dokumenti.