Dragi roditelji,

obavještavamo vas da će se predbilježbe za upis u 1. razred odvijati u razdoblju od 23. do 27. siječnja 2023. Predbilježbu djeteta za upis u Osnovnu waldorfsku školu mogu se izvršiti:

  • osobno u tajništvu škole radnim danom od 7:30 do 13 sati
  • elektroničkom poštom na info@waldorf-rijeka.hr
  • telefonski na 051/648 350 i 091 648 3502

Prijava treba sadržavati:

  • ime i prezime djeteta
  • OIB djeteta
  • adresa prebivališta/boravišta
  • napomenu u slučaju da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju
  • napomenu u slučaju da se radi o odgodi upisa iz prethodne školske godine
  • adrese elektroničke pošte oba roditelja
  • telefonske brojeve oba roditelja

Informativni obrazac o upisu u prvi razred Osnovne waldorfske škole Rijeka

Javi poziv – prijave upisnog postupka u školsku godinu 2023. – 2024.

Plan upisa u prvi razred Osnovne waldorfske škole za školsku godinu 2023. – 2024.