Sudjeluj u radu udruge koja je osnivač triju odgojno-obrazovnih ustanova!
Podrži rad Waldorfskog dječjeg vrtića Mala vila, Osnovne waldorfske škole u Rijeci i Srednje waldorfske škole u Rijeci i odlučuj o važnim pitanjima waldorfske pedagogije u našem kraju.

Svrha Društva prijatelja waldorfske pedagogije je promicati slobodu odgoja i obrazovanja temeljenu na waldorfskoj pedagogiji, te cjeloviti razvoj djece, mladih i odraslih sukladan životnoj dobi, društvenim okolnostima i duhovnim potrebama svakog pojedinca.

Osnovni ciljevi naše udruge su:

  • razvijanje i ostvarivanje odgoja i obrazovanja na temelju svjetski priznate waldorfske pedagogije, jedne od najzastupljenijih pedagogija u Europi i svijetu i njezinog jedinstvenog metodičkog plana (na spoznajnom, pedagoškom i socijalnom području), utemeljitelja dr. Rudolfa Steinera,
  • osvješćivanje potrebe da odgovornost za odgoj i obrazovanje djece i mladih preuzmu roditelji, odgajatelji i učitelji kako bi njihovo zajedničko djelovanje stvorilo preduvjete za odgoj i rad,
  • cjeloživotno učenje i usavršavanje odgojitelja, učitelja, stručnih suradnika i roditelja na osnovama waldorfske pedagogije za izgradnju osobnih i profesionalnih kapaciteta.

Član može biti svatko tko je suglasan s ovim ciljevima i ostalim odredbama Statuta udruge.

Pridruži se Društvu prijatelja waldorfske pedogogije u Rijeci popunjavanjem obrasca prijave i uplatom godišnje članarine u iznosu od 15 Eura.