Upisi

Za upis u 1. razred i više razrede osnovne škole za tekuću školsku godinu potrebno je javiti se u tajništvo škole svakim danom od 8.30 do 13 sati, elektroničkom poštom na info@waldorf-rijeka.hr ili telefonski na 051 648 350 i 091648 3502. 

Potrebna dokumentacija:

  • ime i prezime djeteta
  • OIB djeteta
  • adresa prebivališta/boravišta
  • napomena da li se radi o djetetu s teškoćama u razvoju
  • adrese elektronske pošte roditelja/skrbnika
  • brojevi telefona ili mobitela roditelja/skrbnika
  • kopija rodnog lista djeteta
  • kopije osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

Upisi u Osnovnu waldorfsku školu provode se prema državnim standardima za upise u osnovne škole. Za detaljnije informacije o mogućnostima upisa obratite nam se pozivom na +385 51 648 350 u radno vrijeme škole ili dopisom na info@waldorf-rijeka.hr.

Literatura za roditelje

Vodič za roditelje za šk. god. 2022./2023.

Školarina

Za informacije o iznosu i načinu podmirivanja školarine kontaktirajte nas pozivom na +385 51 648 350 u radno vrijeme škole.