Upute za izvođenje nastave i Protokoli o pridržavanju epidemioloških mjera u svrhu suzbijanja širenja zaraze virusa COVID-19 u u našim odgojno-obrazovnim institucijama doneseni su na upravnim tijelima Osnovne waldorfske škole u Rijeci i Waldorfskog dječjeg vrtića Mala vila. Dokumenti su usuglašeni s epidemiološkim mjerama i preporuka nadležnog stožera civilne zaštite, a po naputku Upravnog odbora osnivača, Društva prijatelja waldorfske pedagogije, te su na snazi do daljnjega.

U slijedećim dokumentima provjerite pravila i protokole za odnošenje prema:

  • dolascima i odlascima iz prostora škole i vrtića,
  • izostancima,
  • prehrani,
  • mjerenju temperature,
  • higijeni prostora,
  • izvođenju nastave i korištenju prostora škole,
  • informacijama za roditelje, i
  • odnošenju prema visoko-rizičnim skupinama.