Waldorfska pedagogija je neovisni obrazovni pokret koji je prije više od 100 godina razvio filozof, društveni reformator i vizionar Rudolf Steiner.  Danas je waldorfsko obrazovanje zastupljeno širom svijeta, s preko 1100 škola i 2000 dječjih vrtića. U Waldorfskom je obrazovanju proces učenja u osnovi trostruk, uključuje glavu, srce i ruke – razmišljanje, osjećanje i volju. To je osnova na kojoj waldorfski učitelji rade na njegovanju i angažiranju svakog djeteta kroz nastavni plan i program koji integrira intelektualno učenje, umjetnost i praktične vještine.

Povijest

Prva waldorfska škola, 1919. u Stuttgartu

Prva waldorfska škola započela je s radom prije 100 godina – 7. rujna 1919. godine u Stuttgartu u Njemačkoj. Osnovali su ju Emil i Berta Molt za djecu svojih radnika u tvrtki Waldorf-Astoria Cigarette Company. Gospoda Molt odlučili su se za suradnju s Rudolfom Steinerom zbog njegove poznate filozofske pozadine – antropozofije, koja je u obrazovanje unijela nove i humanije metode rada, iznimno potrebne u poslijeratnom periodu.

Prema Steinerovim 14-dnevnim predavanjima, prvi učitelji počeli su s radom i razvojem onoga što danas znamo kao waldorfska pedagogija. Nove škole, u pratnji waldorfske pedagogije, otvarale su se velikom brzinom širom Europe, a prvi značajni odraz bilo je otvaranje waldorfske škole u Central parku u New Yorku 1928. godine.

Jačanjem nacističkog režima, waldorfske škole u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj i Nizozemskoj bile su iznuđene zatvoriti se, ali po završetku rata broj waldorfskih škola nastavio je rasti. Do 1985. u svijetu je djelovalo 306 škola u 23 države.

Proslava Waldorf 100, 2019. u Berlinu

Nakon pada Berlinskog zida širenje waldorfskog pedagoškog pokreta u svijetu postalo je nezaustavljivo. Danas Njemačka broji visokih 242 škole, Nizozemska 103, Švedska 46, Finska 25, Mađarska 40, Kina 80, Australija 53, Južnoafrička Republika 16, Brazil 35, SAD 126. Waldorfski vrtići, škole i studiji postoje na svim kontinentima. Preko 1100 škola i 2000 vrtića djeluje u skoro 100 država svijeta – nezavisno od jezika, vjerske ili političke situacije u zemlji. Zbog toga je waldorfski pokret najveći slobodni pedagoški pokret u svijetu.

Waldorfske institucije širom svijeta svjedoče relevantnosti osnovnih postulata pedagogije kako za ono doba, tako još više za izazove današnjice. Holistički pristup odgoju i obrazovanju u današnjem ubrzanom gradskom svijetu djeci pruža priliku zaustaviti se, pogledati u sebe i u svijet oko sebe te spoznati što svatko od nas može učiniti da bi se osjećali ispunjeno, a istovremeno bili korisni društvu i okolišu. Stoga se kroz nastavu stvaraju uvjeti za neposredna iskustva pojava i procesa i za njihovo precizno promatranje, nakon čega je učenicima lakše dublje promišljati uzročne povezanosti i dolaziti do otkrića.

Potreba praktičnog znanja, socijalnih vještina, osjećaja zajedništva, prihvaćanja i pripadanja, i nezaustavljiva potreba za postavljanjem pitanja „zašto“, ono je što waldorfska pedagogija stavlja na prvo mjesto, i zbog čega je dobrodošla u svakom kutku planete – od istoka do zapada, od bogatih do siromašnih, od ateističkih do religioznih, od malih do velikih društava. Sve više roditelja i stručnjaka uviđa slijedeće: da bi se znali na pravilan način nositi sa stresom današnjice, moramo od malih nogu ravnomjerno vježbati glavu, srce i ruke. I to je ono što, na mnoštvo različitih načina, waldorfska pedagogija pruža.

Izvor slike s desna: ovdje.

Odgojni zadaci i obrazovni ciljevi

Ravnoteža uz pomoć bakrenog štapa, euritmija

Dječji razvoj mora biti pažljivo i s ljubavlju vođen ako je u cilju čvrst temelj za društveno uravnoteženo i produktivno življenje.  Zahtjevi koje će budućnost postaviti djeci ne mogu se predvidjeti, ali jasno je da će njihova unutarnja snaga, intelektualna fleksibilnost, empatija i razumna neovisna prosudba biti od vitalnog značaja za suočavanje sa izazovima odraslog života. Rudolf Steiner istraživao je i dosegao načine kako unaprijediti te kvalitete.

Obrazovni ciljevi i odgojni zadaci u waldorfskoj pedagogiji uvažavaju razvojne faze osobnosti (kognitivno, emocionalno i konativno obrazovanje) i zahtjeve vremena uz temeljna obilježja kulture i društva s kojima se mladi čovjek treba naučiti odgovorno i stvaralački ophoditi.

Mladi čovjek postojećem svijetu ne mora biti podređen i neupitno ga prihvatiti, ali mora ga upoznati i biti sposoban aktivno i kritički odnositi se prema njemu, stvoriti viziju boljeg i humanijeg svijeta i u skladu s tim odgovorno djelovati. Život bez straha za budućnost stvara se ravnotežom između jednakog njegovanja emocija, intelekta i volje, tj. tjelesnog, duševnog i duhovnog razvoja.

Osim načela razvojne faze, drugo značajno načelo kojim se rukovodi učitelj u kreiranju procesa poučavanja i učenja jest načelo egzemplarnosti – obvezuje na promatranje i spoznaju pojedinačnog u okviru cjeline (sintetički proces). Tako naglasak nije na količini reprodukcije činjenica i znanja, već na sadržaju koji stvara temelje za razvoj različitih sposobnosti.

Stoga, nastavni sadržaj nije cilj, već je pedagoško sredstvo.

Izvor slike gore: ovdje.

Načela pedagogije

Waldorfska pedagogija, pri izradi planova rada, u obzir uzima: dnevni ritam, planiranje epohalne nastave, umjetnički rad i živu riječ.

Ritmički dio, glavna nastava
  • DNEVNI RITAM

Ustaljenim se ritmom stvara predvidljivost koja uvjetuje osjećaj sigurnosti. Ritam je neophodan za jačanje volje jer uvjetuje obavljanje dnevnih rituala bez misaonog opterećenja.

Budući da je dijete u jutarnjim satima misaono najotvorenije, predmeti koji traže razumijevanje, mišljenje i predočavanje, odvijaju se u jutarnjim satima u blokovima tj. epohama, odnosno u vrijeme tzv. glavne nastave.

  • EPOHALNA NASTAVA („glavna nastava“)

Da bi se načela realizirala, nužna je nastava po epohama. Nastavnu epohu čini jutarnji blok sat u kojem se svakodnevno u ciklusima od 3 ili 4 tjedna izvodi jedna nastavno-predmetna cjelina. Nastava po epohama omogućuje da učenici određenu temu prouče temeljito i iz različitih perspektiva, a da se tijekom tog rada ne izgubi potaknuti interes i koncentracija.

Niti jedan nastavni sadržaj se ne strukturira po logici znanstvene discipline, odnosno njezine preradbe u nastavni predmet. Od učitelja se zahtjeva da za svaki uzrast pronađe egzemplarni sadržaj koji je tom uzrastu primjeren. Učitelj je čitavo vrijeme u bliskom kontaktu s učenicima te nastoji ostvariti što neposredniji “susret” učenika i nastavnog sadržaja. To je i razlogom napuštanja raširene uporabe “pasivnih” nastavnih sredstava (udžbenika, sekundarnih izvora, audiovizualnih nastavnih sredstava) jer oni oslabljuju kontakt učitelja i učenika i “zbiljnost” donose u već transformiranom obliku (po mjeri stručnog tj. znanstvenog autoriteta). Bez gotovih predložaka, učenik uči sažimati gradivo, izdvajati bitno te sistematizirati.

  • UMJETNIČKI RAD

Svi predmeti u waldorfskoj nastavi prožeti su umjetničkim oblikovanjem. Umjetnost, pogotovo u nižim razredima, neposredan je kontakt s novim pojmovima, oblicima i činjenicama. Učeći novi činjenični sadržaj i oblikujući ga umjetnički, mozak u isto vrijeme aktivira svoju lijevu i desnu stranu, odnosno logičku i kreativnu razinu. Umjetnički ostvaraj jest slikanje, crtanje, sviranje, pjevanje, recitiranje, izvođenje igrokaza, i dr. „Samo onaj koji se može uživjeti u umjetnost, moći će rješavati životne teškoće“ – rekao je Rudolf Steiner.

  • ŽIVA RIJEČ

Ma koliko udžbenici i razni uradci bili profinjeni, ne mogu zamijeniti živu riječ učitelja. Živa riječ od čovjeka do čovjeka jedina je djelotvorna metoda za socijalni i potpuni ljudski razvoj. Koliko god tehnologija i udžbenici bili sofisticirani, ovaj se segment u waldorfskoj pedagogiji drži kanonom kojeg je nemoguće nadomjestiti.

Razredni učitelj

Razredni bi učitelj trebao postati cijenjeni, a potom i voljeni predstavnik činjeničnog svijeta. Jedan razredni učitelj kroz svih osam godina školovanja omogućuje dublje razumijevanje i poštovanje, a time i veću kvalitetu razmjene znanja između učitelja i učenika.

Učitelj kreće na put s djecom kao autoritet koji voli i vodi, koji se obvezuje pomoći djetetu da razvije svoj puni potencijal. Mora nastaviti razvijati svoje vlastite unutarnje resurse tako da dijete doživi holističko obrazovanje te postane punopravno ljudsko biće koje se snalazi i zadržava sebe u svakodnevnim promjenama.

Detaljnije: