Kontakt škole

Osnovna waldorfska škola Rijeka
Adresa: Zametska ulica 6
51000 Rijeka
Hrvatska


Tel: +385 51 648 350
E-mail: info@waldorf-rijeka.hr


OIB: 52895345726

IBAN: HR6523400091110039317
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Kontakt vrtića

Waldorfski dječji vrtić "Mala vila"
Adresa: Zametska ulica 6, I.kat
51000 Rijeka
Hrvatska


Tel: +385 51 642 306
E-mail: d.v.malavila@gmail.com


OIB: 45287309846

IBAN: HR9024020061100713377
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

Kontakt Društva

Društvo prijatelja waldorfske pedagogije
Adresa: Zametska ulica 6
51000 Rijeka
Hrvatska


Tel: +385 51 642 306
E-mail: info@waldorf-rijeka.hr


OIB: 82762596202
Regist. br.: 08000959
RNO: 0145144


IBAN: HR8023400091100098487
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.