Dijete koje kreće u osnovnu školu zrelo je i može stvarati misaone slike. Radi se o važnom kvalitativnom skoku u razvoju djeteta koji omogućuje razvoj apstraktnog mišljenja i samosvijesti u svojoj snazi i punini. Sadržaji i metode su stoga u svakom razredu prilagođene fazi razvoja te oslikavaju unutarnji interes djeteta i odnos sa okolnim svijetom, prirodom i ljudima koji ga okružuju.

Donosimo generalni pregled nastave po razredima.

Prvi razred

Učenici prvog razreda su otvoreni prema novom učenju. Učenje je u prvom razredu slikovno prožeto i maštovito je oblikovano sadržajima. Pokret i ritam su prisutni u svim predmetima.
Velika se tiskana slova uče iz slike kojoj prethodi priča te je važno „uhvatiti“ kvalitetu pojedinog glasa (u prvom se razredu još ne ulazi u područje gramatike). Dijete čita ono što samo napiše.
U Matematici je važno dobiti temelje kvalitete pojedinog broja (1-20); uče se sve četiri osnovne računske operacije (povezano s ravnotežom četiriju temperamenata) u brojevnom prostoru do 20.
Učenje stranih jezika polazi od stvaranja ugođaja i doživljaja melodije i ritma, intuitivnog osjećanja bez prevođenja na materinji jezik, s ciljem buđenja istinskog interesa, veselja i naklonosti kao temelja za daljnje učenje.
Bajke imaju počasno mjesto i važno su obilježje ugođaja prvog razreda kada se svijet doživljava kao cjelina.

Drugi razred

U drugom se razredu i dalje nastava odvija kroz slike.
Uvode se mala tiskana slova.
U Matematici se uče brojevi i računa se u brojevnom prostoru do 100, u stalno utvrđivanje i ponavljanje te vježbanje tablice množenja.
Pripovijedaju se basne i legende o svecima, a posebno mjesto imaju priče o životu sv. Franje Asiškog.
Govori se o životu prirode i životinja, pričaju se priče o pčelama te se posjećuje pčelinjak.

Treći razred

U trećem je razredu uočljiva promjena (tzv. Rubikon) u pristupu svijetu i samome sebi (javlja se osjećaj odvojenosti od svijeta i usamljenosti).
Uče se pisana slova, kvalitete i vrste osnovnih riječi i rečenica, govori se na dijalektima.
U Matematici se uče mjere svih vrsta počevši od starih mjera te se računa u brojevnom prostoru do 1000, s naglaskom na praktičnu primjenu u mjerenju.
Središnja tema koja se proteže kroz cijelu godinu jest rad ljudi u preoblikovanju prirode za potrebe življenja: zemljoradnja, uče se osnovna zanimanja i stari zanati i gradnja.
Pripovijedaju se priče iz Starog zavjeta (stvaranje svijeta …) zbog jačanja sigurnosti i povjerenja u sebe i svijet, ali i zbog indirektnog upućivanja na dobrobit moralnog postupanja prema drugima, što postaje izazov u ovom blago kriznom uzrastu.

Četvrti razred

U četvrtom se razredu kreće dublje u pravopisi uči se krasopis jer se razvojna kriza kroz koju djeca prolazi manifestira i u neurednijem rukopisu. Nakon Rubikona dijete ima veći interes i sposobnije je za upoznavanje svijeta u prostornim i vremenskim dimenzijama, te se stoga uče primjerice vremenske forme glagola, a u Matematici se upoznaju razlomci, a računa se u brojevnom prostoru do 1 000 000.
Pripovijedaju se nordijski ep Edda i finski ep Kalewala te staroslavenska mitologija, gdje je jasno istaknuta dimenzija ‘sumraka bogova’, znana djeci u njihovom osobnom prostoru u ovom uzrastu.
Uči se orijentirati u prostoru i vremenu svog kraja pa je središnja tema poznavanje zavičaja s mnogo terenske nastave.
Uči se i zoologija i kroz nju se uči na koji način doživjeti svestranost čovjeka u usporedbi sa jednostranom specijaliziranosti životinja.

Peti razred

U petom se razredu, ‘srcu djetinjstva’, daje poseban naglasak na doživljavanju i njegovanju harmonije i
lijepoga.

U nastavi se vježba jasnoća, sažetost i preciznost. Riječ je o osnaživanju za krizu predpuberteta i
intelektualne izazove u šestom razredu. Pravo je vrijeme za ‘tvrđe’ izazove – obrte (uvodi se umjetnička obrada drva).
Produbljuju se gramatika i pravopis.
U Matematici se uočavaju pravilnosti geometrijskih oblika, uče se decimalni brojevi i računanje s njima.
Zoologija i Botanika pobuđuju zanimanje za promatranje svijeta, po prvi puta strukturirano na način da
ide iz ‘sebe’ kao odvojene jedinke od ostatka svijeta. Takvim se pristupom dalje njeguje povezivanje te
ljubav prema prirodi čiji je čovjek integralni dio.
Povijest kroz nastavu i pripovjedni dio govori o čovjeku u pradavna vremena, o ranim visokim kulturama te se ulazi u razdoblje drevne Grčke.
Kroz nastavu Geografije upoznaje se cijela domovina kroz prirodne ljepote i značajke, ali i rad ljudi u tim uvjetima. Poseban naglasak je na upoznavanju voda, koje nas povezuju sa Srednjom Europom.
Važan je cilj osjećaj divljenja i pripadnosti svemu onome što je oko nas.

Šesti razred

U prvom planu šestog razreda je razvijanje logičkog mišljenja, zato nastava svih predmeta pridonosi
razvoju kauzalnog mišljenja; razvoj mozga djeteta i cjelokupni psihološki razvoj to tek sada omogućuju.
Uče se balade, glagolska vremena, pravopis, geometrija, postotni i kamatni račun.
Također, upoznaje se Botanika, mineralogija, geocentrična astronomija.
Počinje Fizika kroz fenomenološko proučavanje pojava akustike, optike, topline, magnetizma i
elektriciteta,
proširuju se pogledi na Europu i cjelinu svijeta, u povijesti se uči o Rimu i Srednjem vijeku.
Vrtlarstvo pomaže razumijevanju prirodnih povezanosti, ali se upošljavaju i jačaju novonarasli udovi, te
je pedagoška pomoć razvoju u ovom uzrastu, pa se iz tog razloga u šestom razredu uvodi predmetna
nastava Vrtlarstva.

Sedmi razred

U sedmom razredu se nastavlja interes za uspostavljanjem veze s vanjskim svijetom za istraživanje
vlastitog jezika, ali i istraživački duh općenito. Zato je pravo vrijeme za učenje o povijesti zemljopisnih
osvajanja i otkrića svijeta,
ali i za terensku nastavu s tim sadržajima.
Novi vijek – otkrića, pronalasci, renesansa, reformacija.
Uči se Afrika i Azija, različite kulture i njihovo poštivanje. Heliocentrična astronomija daje još širi pogled na život.
Iz Biologije se naglasak stavlja na prehranu i zdravlje. Fizika proširuje fenomenološko promatranje fizikalnih pojava (akustika, optika, toplina, magnetizam, elektromagnetizam, mehanika).
U Matematici se uče opći i negativni brojevi, potenciranje, kvadriranje, korjenovanje, geometrijski likovi.
U Kemiji se proučava anorganska kemija izgaranjem tvari biljnog porijekla i vapnenca, upoznaju se mekši metali. Nastava je temeljena na fenomenološki i eksperimentima karakterističnim tokovima i pretvorbi tvari.

Osmi razred

U osmom se razredu javlja traženje vlastitog identiteta.
Unutrašnja drama, koja se proživljava u tom razdoblju, doživljava se i kroz dramska djela od kojih se
jedno od njih uvježbava i za završnu predstavu. Biraju se sadržaji koji potiču na promatranje
subjektivnosti, nadahnuće, inicijativu, hrabrost, želju za pomoć drugima.
Prisutne su i biografije značajnih osoba koje otvaraju pogled na odgovornost za svijet, prirodu i sebe.
U Matematici se upoznaje Pitagorin poučak, jednadžbe raznih vrsta, geometrijska tijela.
U Geografiji se upoznaje Amerika i astronomija, u Fizici hidrostatika, hidrodinamika, aerostatika,
aerodinamika, meteorologija, akustika, toplina, elektricitet, optika.

U Povijesti se upoznaju Tridesetogodišnji ratovi, pa pregled povijesti do današnjih dana.
Učenje o čovjeku s posebnim naglaskom na mišićni sustav i kostur što je povezano s promjenama u rastu i razvoju na tom uzrastu.
Organska Kemija razotkriva djelovanje prirodnih sila.