Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Poslovi Školskog odbora regulirani su zakonom, provedbenim propisima i školskim Statutom, čl.28.

Tijelo čini 7 članova, a to su:

Marko Franković, Jelena Haramija, Karla Udovičić - predstavnici Osnivača
Sandra Kordić, Maja Zadravec - predstavnice Nastavničkog vijeća
Petar Ležaja - predstavnik Skupa radnika
Robert Merlak - predstavnik Vijeća roditelja

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja i zakonskih skrbnika učenika škole.

Nastavničko vijeće

Prema Statutu Osnovne waldorfske škole, čl.19., Nastavničko vijeće skrbi o stalnom unapređivanju odgojno-obrazovnog rada. Unapređivanje odgojno-obrazovnog rada izražava se osobito u:

  • praćenju i omogućavanju učenicima da razvijaju individualne sklonosti i sposobnosti
  • obrazovanju učenika o pitanjima ravnopravnosti spolova te pripremi oba spola za aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svim područjima života
  • profesionalnom informiranju učenika
  • pružanju pomoći učenicima koji imaju teškoća u učenju i vladanju
  • pružanju pomoći učenicima s teškoćama u razvoju
  • skrbi o zdravstvenom stanju učenika
  • pomoći učenicima težeg socijalnog stanja
  • pomoći učiteljima u njihovu radu s učenicima
  • suradnji i savjetovanju s roditeljima o problemima i potrebama učenika.

Učiteljsko vijeće čine svi učitelji.