Waldorfske i Rudolf Steiner institucije prisutne su u gotovo svakom kutku svijeta. Njihova prisutnost ne ovisi o kulturnoj, socio-ekonomskoj, vjerskoj niti rasnoj pozadini. Iako ne postoji krovna svjetska organizacija, jer antropozfske, waldorfske i Rudolf Steiner škole, vrtići, edukacijski i istraživački centri, euritmijski i umjetnički ansambli, biodinamičke farme i rehabilitacijski centri niču na različite načine iz potrebe običnih građana, one se rado udružuju i surađuju. Niže donosimo pregled mreže waldorfskih institucija s kojima smo se susreli.

U Hrvatskoj

Savez waldorfskih institucija i incijativa RH (SWI) je krovna institucija waldorfskih ustanova i udruga u RH, te waldorfskih pedagoga djelatnih u drugim ustanovama. Osnovana je 2014. sa zadatkom promicanja i očuvanja ugleda  waldorfske pedagogije u HR, te poticanje suradnje među članicama. SWI je članica europske organizacije ECSWE. Važan projekt je Internetska platforma članaka o holističkom razvoju djece.

Antropozofsko društvo Hrvatske “Marija Sofija” ogranak je Općega antropozofskog društva sa sjedištem u Dornachu (Švicarska). Društvo djeluje od 1991. s ciljem njegovanja i promicanja antropozofije – duhovne znanosti koju je utemeljio dr. Rudolf Steiner – te iz nje proizašlih znanstvenih, ekoloških, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, zdravstvenih, humanitarnih i drugih inicijativa.

Centar dr. Rudolf Steiner osnovan je 2008. u međimurskom Donjem Kraljevcu, Steinerovom rodnom mjestu. Centar služi kao mjesto za turistički posjet i upoznavanje s životom i djelom ovog velikog mislilaca prošlog stoljeća, te omogućuje posjet Steinerovoj rodnoj kući. Tijekom godine u Centru se održava niz javnih događanja, radionica i predavanja s posebnim naglaskom na Steinerovu biodinamičku poljoprivredu, antropzofiju, organisku arhitekturu i euritmiju.

Institut za waldorfsku pedagogiju (IWP) u Zagrebu je neovisna  i neprofitna udruga koja se bavi razvojem waldorfske pedagogije. Područja djelovanja su: inicijalno obrazovanje (Trogodišnji neformalni studij waldorfske pedagogije „Škola za sutra – pedagoška uporišta u društvu koje se stalno mijenja“) i trajno usavršavanje već zaposlenih i budućih waldorfskih učitelja i odgojitelja, kao i organiziranje seminara, javnih tribina, predavanja te tematskih radionica.

Udruga za promicanje i razvoj euritmije Stoimena osnovana je 2002. godine s ciljem promoviranja euritmijske umjetnosti pokreta u široj društvenoj zajednici. Djelovanje Udruge Stoimena usmjereno je na umjetnički, pedagoški i terapijski rad kao i na organiziranje petogodišnjeg izvanrednog studija euritmije u Zagrebu, u suradnji s euritmijskim učilištem Eurythmeum Stuttgart.

Zagrebački euritmijski ansambl IONA postaje umjetničkom organizacijom 2004. godine otkada nastupa u zemlji i inozemstvu interpretirajući euritmijskom umjetnošću pokreta iznimna djela renomiranih književnika i skladatelja. Surađujući s brojnim umjetnicima iz različitih domena dramske, glazbene, likovne i plesne umjetnosti Ansambl Iona je uprizorio niz autentičnih predstava za djecu i odrasle.

Udruga „Ozana“ osnovana je 1991.godine  u Zagrebu u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Trenutačno se skrbi o desetero djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju. Udruga je osnivač ustanove Centar „Ozana“ gdje se skrbi o tridesetero mladih i odraslih osoba s invaliditetom. Pedagoški rad u oba programa se temelji  na načelima waldorfske pedagogije, prilagođavajući se specifičnim potrebama korisnika uvjetovanih njihovom dobi te vrstom i stupnjem teškoća u razvoju.

WUZ – udruga roditelja i učitelja waldorfske škole u Zagrebu je osnivač Waldorfske škole u Zagrebu. Cilj joj je promicanje, razvitak, očuvanje i unapređenje waldorfske pedagogije u Gradu Zagrebu i ostalim područjima Republike Hrvatske, te posebice podržavanje i potpomaganje djelovanja Waldorfske škole u Zagrebu. Udruga potiče i organizira različite oblike rada s roditeljima, djecom i drugim zainteresiranim osobama.

Waldorfsku školu u Zagrebu je 2004. godine osnovala udruga WUZ, te radi prema Nastavnom planu i programu waldorfske škole u Hrvatskoj kojeg je donijelo nadležno ministarstvo 1999. godine. Škola je nasljednica Osnovne waldorfske škole Sv. Jurja koja je radom započela 1993.godine. Škola broji 158 učenika u osam razrednih odjeljenja, nastava se održava u jutarnjoj smjeni, organiziran je produženi boravak te razne slobodne aktivnosti svakodnevno do 17 sati.

EPOHA je privatna osnovna i srednja škola  s pravom javnosti koja svoj pristup temelji na waldorfskoj metodi – podučavanju iskustvom, djeluje u Podsusedu, a započela je s radom u školskoj godini 2020/21. Članica je Saveza waldorfskih institucija i inicijativa od svog osnivanja, a svi nastavnici koji su zaposleni u Epohi studenti su Regionalne edukacije za waldorfske učitelje.

Waldorfski dječji vrtić „Pikulica“ je waldorfski dječji vrtić koji djeluje na dvije lokacije u Zagrebu (Trešnjevka i Blato) s po jednom mješovitom skupinom djece u dobi 3-7 godina. Osnivačica i  voditeljica je waldorfska odgajateljica Jelena Hlebec.

Waldorfski dječji vrtić “Neven“ osnovan je u Samoboru u studenom 2008. godine. Osnivačica i voditeljica vrtića je Diana Mehremić Prišuta.  U vrtiću se radi s jednom mješovitom odgojnom grupom djece u dobi 2,5 – 7 godina. Vrtić je  jedan od osnivača i član SWI-a (Savez waldorfskih institucija i inicijativa), a i član Svjetske organizacija predškolskih ustanova IESWECE-a.

Waldorfski šumski vrtić “Šumska vila” je mali kućni vrtić na rubu šume u Zagrebu, gnijezdo za dječicu od 3 do 6 godina inspiriran waldorfskom pedagogijom i djelom Rudolfa Steinera.

Društvo waldorf pedagogije – Split, od svog osnutka 1994., promiče waldorfsku pedagogiju organiziranjem edukacije za waldorfske odgajatelje (1994.-1996.), različitih radionica za djecu i roditelje, te  javnih predavanja, predstavljanja o pedagogiji, slikanju, euritmiji, glazbi, umjetničkom oblikovanju govora i antropozofiji. Društvo je osnivač Waldorfskog dječjeg vrtića “Iskrica”.

Waldorfski dječji vrtić „Iskrica“ iz Splita je osnovan 1999. od strane udruge građana Društva waldorf pedagogije – Split. U vrtiću su dvije mješovite odgojne skupine djece u dobi 3-7 godina. Rad vrtića sufinancira Grad Split.

Dječji vrtić »Bulevard» u Rijeci djeluje već četrdesetak godina. Uz pritjecanje novih duhovnih impulsa u sferu odgoja i obrazovanja,  od 1991. se počinju uvoditi elementi waldorfske pedagogije u odgojno-obrazovni rad. Upisuje se 40-tak djece u dvije odgojne mješovite skupine uzrasta 3-7 godina. Trinaest godina zaredom, uz pomoć roditelja održavao se Božićni ili Proljetni waldorfski sajam za građanstvo Rijeke, njene bliže i dalje okolice.

Waldorfski dječji vrtić „Duga“ iz Splita je privatni waldorfski vrtić za jednu mješovitu skupinu djece u dobi 3-7 godina. Osnovale su ga Jadranka Šimić i Viktorija Gracin 1996. godine. Vrtić je 2012. godine verificirao waldorfski program kod nadležnog ministarstva, sadašnja voditeljica je Brankica Padovan. Rad vrtića sufinancira Grad Split.

Waldorfski dječji vrtić „Bajka“ iz Splita je počeo radom 1998. kao privatni vrtić  s elementima waldorfske pedagogije, da bi 2009. dobio verifikaciju nadležnog ministarstva i postao waldorfski dječji vrtić. Osnovala ga je i vodi Ivanka Ninčević. To je vrtić s jednom jasličkom skupinom i dvije mješovite skupine. Rad vrtića sufinancira Grad Split.

Osnovna waldorfska škola u Osijeku osnovana je 2021. godine te započinje s radom u rujnu iste godine prema Nastavnom planui programu waldorfske škole u Hrvatskoj kojeg je donijelo nadležno ministarstvo 1999. godine. Osnivač je udruga ISKRA waldorfska inicijativa, a u prvoj godini otvorena su razredna odjeljenja za djecu uzrasta prvog, drugog i trećeg razreda. Nakon jutarnje nastave omogućen je produženi boravak i topli obrok za učenike.

ISKRA waldorfska inicijativa je osnovana 2015. i od tada aktivno djeluje u zajednici kroz razne projekte i programe. Trenutno broji 24 polaznika studija waldorfske pedagogije, bothmer gimnastike i euritmije. ISKRA je pokrenula prvi obrt za čuvanje djece po elementima waldorfske pedagogije u Osijeku i inicirala je pokretanje 2 waldorfske skupine unutar gradskih vrtića, a u tijeku je pokretanje prve waldorfske škole u Osijeku.

U svijetu

Waldorf World List (2021.)

European Council for Steiner/Waldorf Education (ECSWE)

International Association of Steiner/Waldorf Early Childhood Education (IASWECE)

Steiner Waldorf World