Professionals’ Media Empowerment through Educational Suitability Project

Trajanje: 1.11.2020. – 30.4.2023.

Sažetak projekta

Motiv

Svakim se danom pomiču granice između stvarnog i virtualnog. Neadekvatna izloženost medijima (tehnologiji) remeti zdrav razvoj mlade osobe. Nepovoljni
učinci su znanstveno dokazani na kognitivnoj, emocionalnoj i fizičkoj razini. Medijska pismenost je ključ u suočavanju s tim izazovima. Od škola se očekuje da osiguraju medijsko obrazovanje koje podržava razvoj djeteta. Od učitelja se očekuje da budu medijski pismeni pojedinci kako bi također stimulirali osnaživanje svojih mladih učenika.

Problem

Međutim, malo je učinjeno kako bi se te potrebe zadovoljile. Iskustva i analize pokazuju da se medijska pismenost uglavnom obrazuje bez eksplicitnog transverzalnog plana usmjerenog na razvoj koji bi objedinio međupredmetne teme pod jednim konceptualnim pristupom. ICT i tehnički aspekti igraju dominantnu ulogu u školskom medijskom obrazovanju. Na tercijarnoj razini, ne nudi se stalni strukturirani pristup kako bi se (budući) nastavnici osposobili na temu u skladu s njegovim predmetom. Izvannastavne aktivnosti vođene projektima i dalje su raštrkane i ograničenog fokusa.

Ciljane skupine

Kako bismo zaštitili razvoj djeteta i obrazovali ih u smjeru osposobljenih građana, učiteljima i učenicima – našim ciljnim skupinama – potreban je predan i cjelovait pristup medijskom obrazovanju:

  • za učenike, takav pristup bi trebao eksplicitno podržavati dobne kategorije
  • za učitelje, takav pristup bi trebao pridonijeti njihovom medijskom osnaživanju na sustavnoj razini.

Cilj

PROMETHEUS na te potrebe odgovara izgradnjom programa za osnovno i srednješkolsko obrazovanje o medijskoj pismenosti temeljenoj na razumijevanju dječjeg razvoja i poticanjem razvijanja stalne stručne podrške nastavnicima na tercijarnoj razini.

Partneri

Združenje KUD ParzivalSlovenija
Universitatea Luvian Blaga din SibiuRomania
Liceo Ginnasio Statale Benedetto CairoliItalija
Consorzio Scuola Comunita ImpresaItalija
Osnovna waldorfska škola u Rijeci Hrvatska
Universidad Internacional Isabel I de Castilla SAUŠpanjolska