Opći akti

Plan rada

Plan rada Društva prijatelja waldorfske pedagogije Rijeka za 2023. godinu

Operativni plan rada Društva prijatelja waldorfske pedagogije Rijeka za 2023. godinu

Izvješće o radu Društva prijatelja waldorfske pedagogije Rijeka za 2022. godinu

Prihodi i rashodi Društva prijatelja waldorfske pedagogije za 2022. godinu