Malo dijete je cijelo osjetilno biće, koje sve upija i želi oponašati. Ono u sebe udiše cijelu okolinu, ali ono nema mogućnost “filtriranja” pozitivnih odgojnih utjecaja tj. zbivanja  od onih negativnih i besmislenih. Ono upija sve.

Također, na dijete ove dobi ne djeluje moraliziranje i poučavanje, već ono uči oponašanjem. Roditelji, odgojitelji i svi oni koji se bave djetetom, u svakom trenutku moraju biti dostojni oponašanja. Iz tog razloga se u našem dječjem vrtiću redovito izvode radni procesi čiji smisao dijete može iskusiti i doživjeti, u sebi preraditi i oponašati. Dakle, oponašanje slijedi nakon opažanja putem osjetila.

Izrazito je važno poticati osjetila na način primjeren razvojnim karakteristikama malog djeteta, a da to ne bude atak na njegovo malo biće, te pružati primjerene mogućnosti njihovog izražavanja putem:

  • harmoničnog okruženja – uređenje prostora, boje u prostoru, materijali;
  • umjetničkih aktivnosti – slikanje, modeliranje prirodnim materijalima;
  • kućnih poslova ili tzv. radnih aktivnosti – kuhanje, pranje, peglanje;
  • drugih raznolikih aktivnosti – bojanje, tkanje, nizanje, filcanje, šivanje;
  • pažljivog postupanja s jezikom i gestama.

Uz oponašanje, temeljni principi odgoja djeteta ove dobi su ritam i ponavljanje. Princip ritma i ponavljanja pruža djeci osjećaj sigurnosti i povjerenja, zato mora biti prisutan u svim segmentima života djeteta. Dnevni ritam u vrtiću može se usporediti naizmjeničnim udisajem i izdisajem – aktivnosti koje traže koncentraciju, nasuprot opuštenoj slobodnoj igri. Tjedni ritam odnosi se na pravilnu izmjenu umjetničkih aktivnosti tijekom tjedna, a godišnji ritam prati tijek izmjene godišnjih doba i kršćanskih svetkovina, na čemu se temelji tematsko planiranje rada.

Rano djetinjstvo je dragocjeno doba u kojem se grade temelji kasnijeg zdravlja. Dijete ima pravo da to doba u punoj mjeri doživi, a ne da ga mi odrasli prerano prilagođavamo svijetu odraslih.

Metode rada

  • mnoštvo prirodnih materijala – drvene igračke, tkanine za kostimiranje, tijesto za modeliranje, glina, pčelinji vosak, tempere prirodnog porijekla, nepredena vuna, lončići i kuhače, oblici i materijali iz prirode, prirodni plodovi npr. kesteni;
  • dječja igra na starinski način – zamišljanje situacija, stvaranje predodžbi, pojmova, proživljavanje iskustava iz obiteljskog doma, razvijanje socijalnih odnosa, rješavanje situacijskih problema;
  • pričanje priča – stvaranje mentalnih slika koje hrane dječju dušu, potiču na pravednost i dobrotu;
  • prstovne priče brojalice i geste – osvještavanje tijela, poticanje na razvoj govora, mišljenja, pamćenja;
  • pjesme i sviranje na instrumentima – ugodna atmosfera za život djeteta.

Prirodni materijali

Jedna od temeljnih postavki odgoja u predškolskoj dobi jest razvijati i poticati osjetila, jer dijete putem njih stupa u vezu s vanjskim svijetom. U našem vrtiću izuzetnu pozornost dajemo kvaliteti materijala s kojim se djeca igraju.

U Maloj vili igračke su načinjene isključivo prirodnih materijala: drva, pamuka, vune, filza… Prirodni materijali sami po sebi imaju svoje različite kvalitete kao što su: hladnoća, toplina, gruba ili glatka površina, boja i karakterističan miris, koje kod djece razvijaju osjetila u pravom smislu riječi (možemo usporediti plastiku koja je uvijek iste kvalitete).

Osim neoblikovanih i poluoblikovanih igračaka tu su i lutke i životinje i druge igračke koje s ljubavlju izrađuju odgojiteljice i roditelji šivanjem, pletenjem, kukičanjem te oblikovanjem nepredene vune, drva…

Djeci ne nudimo tehničke igračke, igračke za konstruiranje, niti intelektualne društvene igre, nego različite materijale: tkanine različitih kvaliteta, veličina i boja, korjenje i granje stabala, otpiljene kolutove i komade debla, različito oblikovane trupce, češere, kamene oblutke… Svi ti jednostavni oblici daju djetetu prostora da svojom maštom razvija vlastitu stvaralačku igru. Takva igra nije nametnuta gotovim igračkama s mnoštvom (često suvišnih) detalja.

U našem vrtiću ne koristimo audio-vizualna sredstava (TV, radio, glazbena linija, DVD-a), već sve sadržaje (prstovne i gestovne igrice, pjesmice, priče, bajke, lutkarske predstave, glazba) s djecom provode same odgojiteljice, bez barijere koja bi se mogla naći između njih i djece što je izuzetno važno u razvoju odnosa “ti i ja”.

Računalo također nije prisutno u našem vrtiću, jer smatramo da se dijete predškolske dobi ne može koristiti njime na primjeren i koristan način, te da djeci nudi samo pasivan, nekreativan i nesocijalan način igre, prikazujući „svijet iz druge ruke“ – svijet koji nije istinit.

Toplo okruženje, smireno ozračje, ljubazna odgojiteljica, stalni ritam, dovoljno vremena za igru, prirodni materijali i igračke – sve to na jednom mjestu djetetu omogućava harmoničan razvoj.