OPĆI AKTI

Statut Waldorfskog dječjeg vrtića Mala vila

IV. izmjene i dopune Statuta Waldorfskog dječjeg vrtića Mala vila

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Sigurnosno-zaštitni i preventivni program: “Protokoli za Malu vilu”

Protokoli za suzbijanje širenja zaraze COVID-19

Pravila u odnosu na izostanke 2020./2021.

DOKUMENTI

Kućni red

Vodič za roditelje

STRATEŠKI DOKUMENT

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15)

Godišnji plan i program za pedagošku 2023./2024. godinu

Zaključci sjednica Upravnog vijeća

Godišnji plan i program rada za pedagošku 2022./2023. godinu

Prihodi i rashodi dječjeg vrtića Mala vila za 2022. godinu

Izvješće o radu za pedagošku 2020./2021. godinu

Godišnji plan i program rada za pedagošku 2021./2022. godinu

Godišnji plan i program rada za pedagošku 2020.2021. godinu

Kurikulum za pedagošku 2019./2020. godinu

PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za pristup informacijama

Odluka o imenovanju slużbenika za informiranje

ZAKONI KOJI REGULIRAJU DJELATNOST

• Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, 10/97, 107/07)
• Zakon o ustanovama (NN, 76/93 )
• Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 )
• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18 )
• Zakon o zaštiti od požara (NN, 58/93)
• Zakon o stručno pedagoškom nadzoru (NN, 73/97)
• Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN, 50/96)
• Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 110/2019)

PODZAKONSKI AKTI

• Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN,63/08 i 90/10)
• Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencija o dječjem vrtiću (NN, 114/02)
• Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN, 105/02)
• Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje (NN, 176/03)