Obrazovanje waldorfskih odgojitelja

Waldorfski odgajatelji i učitelji u Hrvatskoj moraju udovoljavati standardnim državnim kriterijima za obavljanje djelatnosti, odnosno imati visokoškolski stupanj obrazovanja (za učitelje je to odgovarajuća visoka stručna sprema, a odgajatelje je to preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste). Potom su waldorfski odgajatelji i učitelji dužni završiti trogodišnju edukaciju koju u Hrvatskoj vodi i organizira Institut za Waldorfsku pedagogiju,  neovisna i neprofitna udruga koja se bavi razvojem waldorfske pedagogije. Studij waldorfskih učitelja i odgojitelja ima za cilj obrazovanje o slijedećem:

  • razvoju djeteta i dubinskom razumijevanju razvojnih procesa u čovjeku
  • waldorfskoj pedagogiji koja obuhvaća široki spektar znanja i vještina koje učitelji i odgajaitelji trebaju imati kako u radu s djecom tako i u radu s roditeljima
  • osobnom razvoju kroz razvoj znanja o čovjeku, uloge umjetnosti, praktičnih vještina i misaonih vježbi u spoznajnim procesima.

U waldorfskim odgojno-obrazovnim/odgojnim institucijama radi se po izuzetno inovativnom pristupu koji čak i danas, 100 godina nakon utemeljenja prve waldorfske škole u svijetu, nudi holistička rješenja za razvoj djeteta i kao takav zahtijeva visoki stupanj edukacije i osobnog razvoja odgajatelja i učitelja. Stoga, osim inicijalnog obrazovanja, kontinuirano tijekom čitavog radnog vijeka vrši se i trajno usavršavanje već zaposlenih i budućih waldorfskih učitelja i odgojitelja kroz hospitacije, seminare i predavanja. Ovaj je segment dodatne edukacije waldorfskih učitelja i odgojitelja izuzetno važan s ozirom da waldorfske institucije teže razvoju cjelovitih i slobodnih ličnosti, snažne volje, razvijene osobne i socijalne empatije te  kreativnog, znatiželjnog  aktivnog intelekta. Znanja koja se stječu dodatnom edukacijom omogućavaju djelatnicima da u waldorfskm vrtićima i školama njeguju atmosferu za optimalan razvoj djece i mladih.