PSIHOLOG: Armin Hadžić, dipl. psiholog-profesor

email: psiholog.waldorf.rijeka@gmail.com

telefon: 091 601 2820

Stručni suradnik psiholog potiče usvajanje vrijednosti, stavova i navika koje omogućavaju cjelovit razvoj učenika. Pruža savjetodavnu pomoć učenicima, roditeljima, učiteljima i drugim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa. Skrbi o identifikaciji i osiguravanju potrebnih mjera i oblika rada za djecu koja trebaju posebnu stručnu pomoć u očuvanju psihičkoga zdravlja i poticanju razvoja. Pomaže nastavnicima u strategijama upravljanja razredom, prepoznavanju i razumijevanju razvojnih i individualnih potreba učenika, stvaranju pozitivne školske klime i odnosa. Pomaže roditeljima prepoznati i razumjeti razvojne i individualne potrebe učenika i reagirati u skladu s njima, poticati kvalitetni razvoj svih djetetovih potencijala i njegovo uspješno obrazovanje te aktivno uključivanje roditelja u život škole. Izrađuje i provodi preventivne programe i edukativne aktivnosti te sudjeluje u provođenju zdravstvene i socijalne skrbi učenika. Sudjeluje u stručnom usavršavanju odgojno obrazovnih djelatnika, surađuje s ustanovama, vodi odgovarajuću dokumentaciju, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.