Vjerujemo da je povezivanje i suradnja jedan od ključnih preduvjeta za ostvarivanje naših ciljeva. Raznoliki partneri, sponzori i donatori s kojima smo tijekom godina surađivali nose važan dio naših uspjeha.