Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a mi smo se uključili u program koji obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. i od 2021. do 2027. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

Projekt 1.

Projekt 2.