Nastavni program prve Srednje waldorfske škole općeg usmjerenja u Rijeci je alternativni program međunarodno priznate waldorfske pedagogije koji se provodi i u Europskoj Uniji, te predstavlja integralni dio obrazovne vertikale waldorfskih škola od prvog do dvanaestog razreda. Razredi od 9. do 12. su, sukladno zakonskom okviru Republike Hrvatske u kojem se razgraničuju institucije koje provode osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, ekvivalentni 1. i 4. razredu srednje waldorfske škole. Waldorfski program usklađen je s pedagoški priznatim i usklađenim sadržajima i načelima kurikuluma u waldorfskim školama koji su dio međunarodnog sustava krovnih organizacija Udruge ECSWE (od engl. European Council for Steiner Waldorf Education, https://ecswe.eu/ ) i Institute Fur Fachdidaktik –  An Institut der Alanus hochschule fur Kunst und Geselschaft čija je suglasnost pribavljena i predstavlja integralni dio programa naše škole. U Republici Hrvatskoj do sada su djelovale samo osnovne waldorfske škole te nije bilo moguće osigurati obrazovnu waldorfsku vertikalu za waldorfske učenike do 12. razreda, kao što je to metodološki i edukacijski predviđeno u waldorfskom obrazovanju, s ciljem realizacije ishoda ove pedagogije. Stoga je početak rada naše škole doprinos rješavanju ove potrebe.