“Odlukom Upravnog vijeća, Waldorfski dječji vrtić Mala vila za pedagošku godinu 2023./2024. neće provoditi upise. Ova odluka donesena je zbog popunjenih kapaciteta već upisanom djecom – dosadašnjim korisnicima.” 

Formular za upis u vrtić možete pronaći na sljedećoj poveznici: Upisi u vrtić.