U ponedjeljak 8. lipnja 2020. proslavili smo još jednu drevnu svetkovinu…

Blagdan Duhova ili Pedesetnica slavi se 50 dana nakon Uskrsa. Predstavlja dan kad se dvanaest Isusovih učenika susrelo s Marijom, dan kada je na njih sišao Duh Sveti te im omogućio da propovijedaju tako da ih je svatko mogao čuti na svom jeziku. Duh Sveti ponekad se naziva Duh Istine.

Slaveći Pedesetnicu slavimo uvid da je vlastitost pojedinca sveta, da iskra božanske vatre svijetli iz svakog od nas i da sklad među pojedincima leži na sposobnosti da iskreno shvaćamo jedan drugoga. Komunicirati u duhu istine često je težak izazov u današnjem svijetu. Ako se taj izazov može riješiti, čak i na najskromniji način, onda slika golubice koja se spušta na zemlju – simbola Duha Svetog i simbola mira – postaje stvarnost za pojedince, grupe, narode…

U waldorfskim dječjim vrtićima na taj dan na stol se postavlja jedna velika svijeća i dvanaest malih svijeća kao simbol zajedništva. Pjesmom i stihovima slavi se taj dan, paleći svatko svoju svijeću plamenom središnje svijeće. Na taj način stvara se doživljaj zajednice ljudi s kojima smo povezani.