Rezultati upisa u vrtićki i jaslički za redoviti cjelodnevni 10-satni program za pedagošku godinu 2020./2021. su sljedeći.
U jaslički program upisani su:

 1. L.L.(2018)
 2. A.M.C.(2017)
 3. G.M. (2018)
 4. A.K.(2018)
 5. E.M. (2017)
 6. M.B. (2018)
 7. A.D. (2018)
 8. G.Ć. (2018)
 9. B.Z. (2017)
 10. A.B. (2017)

U vrtićki program upisani su:

 1. A.I. (2017)
 2. M.L.(2016)
 3. L.V. (2017)
 4. K.B. (2015)

.

Novi korisnici donijet će potrebnu dokumentaciju i dogovoriti se o dolasku u vrtić prema uputama Upravnog vijeća vrtića.