Predbilježbe za upis u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. bit će otvorene od 24.1.  do 28.1.2021. Predbilježbu djeteta za upis u Osnovnu waldorfsku školu mogu se izvršiti u tajništvu škole svakim danom od 8.30 do 13 sati, elektroničkom poštom na info@waldorf-rijeka.hr ili telefonski na 051 648 350 i 091648 3502. 

Potrebne informacije pri prijavi:

  • ime i prezime djeteta
  • OIB djeteta
  • adresa prebivališta/boravišta
  • napomena da li se radi o djetetu s teškoćama u razvoju
  • adrese elektronske pošte roditelja/skrbnika
  • brojevi telefona ili mobitela roditelja/skrbnika
  • kopija rodnog lista djeteta
  • kopije osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

Dokumetacija

Javni poziv za upis u prvi razred osnovne škole za šk. god. 2022./2023.

Plan upisa u prvi razred osnovne škole za  šk. god. 2022./2023. za područje Primorsko-goranske županije

Informacije vazane uz upis u prvi razred za šk. god. 2022./2023.

Vodič za roditelje: Što želimo da naši roditelji znaju o waldorfskoj školi